Estetiska injektioner med trygghet

Tony Borg är leg. läkare, specialist i allmänmedicin, certifierad via
Estetiska injektionsrådet (EIR) och utbildad inom estetiska injektioner
via IBSA i Bollogna, Italien.

Med 7 års erfarenhet inom estetiska injektioner utför Tony fillers,
botox, prp.

Injektionerna sker i trygg vårdmiljö med fokus på dig som kund.

10

Olika behandlingar

7

Års erfarenhet